Tarkkailijan raportti

USP:n puhemiehistön syyskokouksesta

Helsingissä 2.-3.11.2006

 

Varapuhemiehemme Olavi Peltolan ja hänen varahenkilönsä Ritva Viertola-Cavallarin molempien ollessa sairastapauksen vuoksi estyneinä osallistumasta puhemiehistön syyskokoukseen sain kutsun osallistua kokoukseen Välimeren alueen tarkkailijana. Tässä raporttini kokouksesta.

 

Kokouksessa olivat läsnä puhemies Pertti Paasio sekä alueiden edustajina Risto Söder (Australia/Aasia), Toivo Kabanen (Itä-Eurooppa), Laura Vesterinen-Maury (Keski-Eurooppa), Päivi Oksi-Walter (Keski-Eurooppa), Carl-Gustav Store (Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset), Tuula Fomin (Pohjois-Eurooppa), Marja Snyder (USA/Latinalainen Amerikka), Niilo Saari (Kanada) ja Arto Heikkinen (Välimeren, Afrikan ja Lähi-Idän alue). Lisäksi paikalla olivat USP:n sihteeri Irene Gröhn sekä Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius ja Suomen Sillan päätoimittaja Leena Isbom..

 

YLEISTÄ:

 

Kirjattiin, että Barbro Allardt Ljunggren (Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset) on vetäytynyt USP-työstä ja hänen tilallaan on Carl-Gustav Store. Jyrki Pöyhönen (Australia/Aasia) on samoin vetäytynyt   ja hänen tilallaan on Risto Söder.

USP:n seuraava täysistunto pidetään Finlandia-talon kongressisiivessä (iso sali) 10.-

11.09.2007.

 

Ilmoittautumiset ja aloitteet tulee lähettää viimeistään kolme (3) kuukautta ennen, mutta ne toivotaan mahdollisimman ajoissa (aloitteet jo aikaisemminkin, ilmoittautumiset heti, kun lomakkeet ovat tulleet). Täysistuntoa edeltävä kesä- ja lomakausi vaikeuttavat asioiden käsittelyä.

 

Ensi kevään puhemieskokous pidetään ma-ti 23.-24.04.2007.

 

Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden avaustapahtuma järjestetään 4.1.2007 klo 12 Finlandia-talossa ja siihen toivotaan osallistuvan mahdollisimman paljon myös ulkosuomalaisia.

 

PUHEMIEHISTÖN TAPAAMISET:

 

Torstaina 2.11. puhemiehistöllä oli tapaaminen opetusministeri Antti Kalliomäen luona. Mukanamme oli myös Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn. Selostimme ministerille Suomi-koulujen asemaa, toimintaa ja merkitystä suomenkielen opetuksessa suomalaislapsille ulkomailla.

 

Toimme esiin huolemme siitä, että Suomi-koulujen valtionapua ei ole korotettu sitten vuoden 1999 ja esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2007 ko. budjettikohtaa esitetään leikattavaksi 364 000 eurolla edellisvuodesta. Tämä merkitsisi vakavaa iskua koko Suomi-koulujen toiminnalle.

 

Ministeri ilmaisi kyllä ymmärtävänsä huolemme, mutta sanoi asemansa vuoksi joutuvansa puolustamaan hallituksen esitystä, vaikka siihen tältäkin osin muutoksia esitettäisiin. Keskustelussa tuli esille sekin, että Suomi-kouluista on joissakin yhteyksissä käytetty nimitystä kerho, joka on ilmeisesti jossakin määrin harhaanjohtava, koska koulut ovat ensisijaisesti kielikouluja.

 

Ministeritapaamisen jälkeen opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi (Suomi 90-juhlavuoden pääsihteeri) opetusministeriöstä selosti juhlavuoden tapahtumia, joita ovat mm. edellä jo mainittu avaus 4.1.07, uus- ja ulkosuomalaistapahtuma Suomiareena Porissa 18.7.07 sekä Iloinen Vartti itsenäiselle Suomelle 5.12.07 klo 12 kaikkialla Suomessa. Keskeisenä mediana on www.suomi90finland.fi (avataan 4.1.klo12) sekä yhteistyö Yleisradion kanssa. 

 

Iltapäivällä vierailimme oikeusministeriössä, jossa ministeri Leena Luhtanen oli varannut asiallemme kokonaisen tunnin. Esitimme ministerille käsityksemme, että ulkosuomalaisten äänestysvilkkaus lisääntyisi, jos ulkosuomalaisille sallittaisiin mahdollisuus kirjeäänestykseen. Ehdotimme, että oikeusministeriö asettaisi työryhmän selvittämään asiaa ja Suomi-Seuran edustajaa kuultaisiin siinä asiantuntijana. Ministeri Luhtanen kertoi, että oikeusministeriöön on perustettu erityinen demokratiayksikkö ja valmisteilla on erityinen kansalaisvaikuttamisen ohjelma ministeri Luhtasen johdolla.

 

Ministeriöstä palattuamme kuulimme Antti Välikankaan , Filmihalli Oy, kertomana tulevista ulkosuomalaisohjelmista. Mm. itsenäisyyspäivänä 6.12.2006 klo 11.00 YLE TV2 ensiesittää dokumenttiohjelman "Suomi sydämessä", jossa kolme Paraguayn viidakkosuomalaista tilittävät suhdettaan Suomeen ja suomalaisuuteen. Uusia ulkosuomalaisohjelmia on valmisteilla ja entisistä ja uusista ohjelmista on valmisteilla DVD-videoita myyntiin.

 

Päivän päätteeksi puhemiehistö oli kutsuttu Ruotsin suurlähetystön vastaanotolle, jossa isäntänä tai oikeammin emäntänä oli Ruotsin suurlähettiläs Eva Walder-Brundin. Vastaanotolla oli tilaisuus keskustella USP:sta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista myös yhteiskunnallisten vaikuttajien ja virkamiesten kanssa.

 

Perjantaina 3.11. vierailimme eduskunnassa ,jossa tapasimme perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin sekä valiokunnan jäsenen, kansanedustaja Ilkka Taipaleen. Läsnä olivat myös valiokuntaneuvokset Kalevi Laaksonen ja Sami Manninen. Tapaaminen oli epävirallinen, jossa yritimme vakuuttaa kuulijat siitä, että kirjeäänestys lisäisi ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuutta ja tulisi saada heille mahdolliseksi. Korostimme myös sitä, että kansalaisten tasavertaisuus vaaleissa näin kohentuisi.

 

Eduskunnasta siirryimme opetushallitukseen, jossa pääjohtaja Kirsi Lindroos otti meidät vastaan. Mukana tapaamisessa oli jälleen myös Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn (Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa-selvityksen tekijä). Vierailun aiheena oli jälleen Suomi-koulut, joiden avustamisvastuu on siirtynyt opetushallitukselle.   Vilkas keskustelu aiheesta antoi runsaasti molemminpuolista tietoa osapuolille.

 

Lounaan jälkeen projektipäällikkö Annika Grönholm opetushallituksesta esitteli Suomi-Seuran tiloissa vieraskielisen koulutuksen yhteishakumenettelyä internetissä. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen on 15.1.-9.2.2007.  Lisätiedot ja ohjeet löytyvät internet-osoitteesta www.admissions.fi .  

 

Edellisen jälkeen Tero kertoi USP:n alueiden uusista internet-sivuista ja niiden käyttämisestä. Alueiden "Ajankohtaista"-sivut tullaan poistamaan "kaapelin systeemistä" USP:n "normaaleille" sivuille mahdollisimman pian. Ajankohtaisten tapahtumien käsittely tapahtuu aluevastaavien itsensä toimesta internetissä avaamalla www-sivu: http://www.usp.fi/alueet3/. Alueiden edustajat saivat kukin omat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa sekä ohjeet tapahtumien käsittelemiseksi sivulla. Sivujen käyttöä oli tilaisuus harjoitella.

 

Päivän päätteeksi siirryimme YLEn studioon Pasilaan, josta tavan mukaan radioitiin Radio Finlandin 1,5 tunnin suora lähetys, johon voitiin soitella eri puolilta maailmaa. Allekirjoittaneelle ei osunut puheluita, mutta sain juontajan pyynnöstä tilaisuuden kertoa muutamasta lähinnä Espanjaan liittyvästä ajankohtaisesta asiasta, mm. Aurinkorannikon koulun lukioluvasta, itsenäisyyspäivän vietosta sekä odotuksistamme kirjeäänestysasian edistymisestä ja Suomi-koulujen kohtalosta.

 

Hyvää loppuvuotta ja uuden alkua toivottaen

 

Arto Heikkinen

tarkkailija

Välimeren maat, Afrikka ja Lähi-Itä

 

PS.  Kiitokset Arto Heikkiselle hienosta raportista!  (RVC)