tiistai, 11. maaliskuu 2008

USP:n puhemiehistön kokous

PUHEMIEHISTÖ KOKOONTUI HELSINGISSÄ
 
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontui kevätkokoukseensa Helsinkiin 3.-4.3. Kokous oli ensimmäinen uudistuneelle puhemiehistölle, joka valittiin ulkosuomalaisparlamentin täysistunnossa syyskuussa 2007.

Puhemiehistön asialistalla oli näiden kahden päivän aikana kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille, kansalaisuusilmoituksen siirtymäajan jatkaminen ja Suomi-koulujen tulevaisuus. Myös siirtolaispappien eläkekertymästä käytiin keskustelua Kirkkohallituksen kanssa.

Kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille on ollut jo pitkään ulkosuomalaisparlamentin asialistalla. Nyt työ sai notkahduksen eteenpäin, kun oikeusministeri Tuija Braxin tapaamisen yhteydessä esiteltiin ministeriön sisäinen selvitys kirjeäänestyksen sallimisesta. Ministeri Brax on jo aiemmin ilmoittanut tukevansa kirjeäänestyksen toteuttamista tällä hallituskaudella. Tavoitteena on, että kirjeäänestys olisi kaikkien ulkosuomalaisten käytettävissä ensi eduskuntavaalien yhteydessä vuonna 2011.  Kirjeäänestyksen toteutuminen on kuitenkin vielä monen etapin päässä, sillä se vaatii ministeriön lisäselvitysten ohella myös eduskunnan hyväksymisen.

Toinen tärkeä tavoite ulkosuomalaisille olisi kansalaisuusilmoituksen siirtymäajan jatkaminen. Viesti
ministeri Astrid Thorsilta oli kuitenkin selvä: kansalaisuusilmoitusmenettely ulkosuomalaisille loppuu 31.5.2008 ja sen jälkeen vaaditaan Suomen kansalaisuuden takaisinsaamiseksi asumisaikaa Suomessa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa molemmat yllämainitut asiat olivat esillä, ja tapaamisen seurauksena puheenjohtaja Kimmo Sasi ja varapuheenjohtaja Jacob Söderman esittivät hallitukselle kaksi kirjallista kysymystä aiheista.

Tämän lisäksi Suomi-koulujen rahoituksesta ja tulevaisuudesta käytiin keskustelua sekä opetushallituksen uuden ylijohtajan Timo Lankisen kanssa että opetusministeriön vastuuvirkamiesten kanssa.

Maahanmuuttoviraston selvitysmies, suurlähettiläs Ole Norrback vieraili puhemiesten kokouksessa ja kertoi selvitystyöstään maahanmuuttoviraston kehittämiseksi.

Päätettiin myös ulkosuomalaisparlamentin seuraavasta täysistunnosta, joka järjestetään 24. - 25.5.2010 Helsingissä.

Seuraavat varapuhemiehet edustivat aluettaan puhemiehistön kokouksessa:

Puheenjohtajana toimi puhemies Pertti Paasio.
Vadim Byrkland (Itä-Eurooppa)
Marita Cauthén (USA ja Latinalainen Amerikka)
Tuula Fomin (Pohjois-Eurooppa)
Arto Heikkinen (Välimeren maat, Lähi-itä ja Afrikka)
Hanna Lindell (suomenruotsalaiset maailmalla)
Reino Ruusunen (Keski-Eurooppa)
Niilo Saari (Kanada)
Risto Söder (Australia ja Aasia)

Tarkkailijana kokoukseen osallistui varahenkilö Johannes Helander (suomenruotsalaiset maailmalla)

Seuraavan kerran puhemiehistö kokoontuu ensi lokakuussa.

Lisää tietoa  USP:n nettisivuilta:  www.usp.fi  

perjantai, 7. joulukuu 2007

Tervehdys alueemme varapuhemieheltä


Hyvät Välimeren, Lähi-Idän ja Afrikan alueen USP-yhteisöt, hyvät ystävät,

Ensinnäkin haluan kiittää varapuhemiehen vaalissa saamastani luottamuksesta. Yritän parhaani hoitaakseni tehtävän niin hyvin kuin osaan ja kykenen.

Aloitan tarkistamalla sihteeristöltä saamani yhteystiedot ja kartoittamalla toivomuksenne henkilöistä, joita toivotte minun informoivan USP-asioissa. Tämän viestin lähetän kunkin yhteisön, sen puheenjohtajan, sihteerin ja mahdollisen USP-yhteyshenkilön sähköpostiosoitteisiin..

Epäilen, että edeltäjältäni perimäni osoitteisto on joiltakin osin jo sen verran ikääntynyt ja vaatii näin tarkistamista. Jos haluatte muuttaa tai lisätä yhteisönne kohdalle uusia osoitteita, pyydän ilmoittamaan siitä minulle. Osoitteiston laajuudelle ei ole rajoja, joten kaikille niille yhteisönne jäsenille, joiden katsotte tarvitsevan alueemme tiedotteita, voin e-mailit lähettää.

Toisena asiana haluan ottaa jo nyt esille seuraavan aluekokouksen. Käsitykseni mukaan kokous on  tarpeellinen aikaisintaan vuoden 2008 syksyllä. Voidakseni ryhtyä ajoissa tulevan kokouksen suunnitteluun, toivon teiltä vastaukset alla oleviin kysymyksiini. Kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset asiassa ovat myös tervetulleita.

 1.   Mihin ajankohtaan (kuukausi/alku-loppupuoli) toivoisitte aluekokouksen ajoittuvan?

 2.   Mihin seuraavista maista tai paikkakunnista haluaisitte mieluimmin edustajanne lähettää:

                      - Helsinkiin

                      - Portugaliin, esim. Algarveen

                      - Espanjaan, esim. Torremolinosiin

                      - Italiaan

                      - Kreikkaan, esim. Thessaloniki

                      - jokin muu alueemme maa? 

Valintaan on tietysti erilaisia syitä (matkan kokonaiskustannukset, yhteydet jne.) eri puolilla aluettamme, mutta haluan yrittää vastaustenne perusteella saada otteen paikan valinnasta.  Aiheesta käytiin keskustelua jo viime kokouksessamme 9.9.2007, mutta siinä ei päästy oikeastaan mihinkään tulokseen. 

Tämän päivän tiedon mukaan puhemiehistö kokoontuu maaliskuun alkupuolella.  Toivoisin teiltä tietoja tapahtumista (esim. Suomen 90. itsenäisyyspäivän vietosta ym.) ja muistakin ajankohtaisista asioista sekä tavoitteista, jotka haluaisitte saattaa puhemiehistön tietoon. Otan ne esille raportissani tulevassa kokouksessa. Tällaiset viestit ottaisin mielelläni vastaan helmikuun puoliväliin mennessä.

Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta sekä joulun ja uuden vuoden odotusta.

Terveisin

Arto Heikkinen

USP:n Välimeren aluetta edustava varapuhemies     

                                       ooooooooooooo

PS. (Toim.  huom.)  Arto Heikkinen valittiin aluekokouksessa suurella äänten enemmistöllä aluettamme edustavaksi varapuhemieheksi kuluvaksi istuntokaudeksi. Hänen varahenkilönään toimii Ritva Viertola-Cavallari Italiasta, joka voitti niukasti Kreikan suomalaisyhdistysten ehdokkaan Jaana Karhusen.

PS 2.  Lukekaa myös Tasavallan Presidentin Tarja Halosen tervehdys ulkosuomalaisille, joka on julkaistu edellisessä postauksessa.


torstai, 6. joulukuu 2007

Tasavallan presidentin tervehdys ulkosuomalaisille


1111022.jpg
TASAVALLAN PRESIDENTIN ITSENÄISYYSPÄIVÄTERVEHDYS
 
Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2007
 
Kuluvana vuotena vietämme Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaa. Voimme olla ylpeitä siitä, että pohjoinen, lähtökohdiltaan hyvin köyhä maamme on vuosikymmenien kuluessa kehittynyt sitkeällä työllä pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka selviää kovassakin kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisten on syytä olla myös kiitollisia sotiemme veteraanisukupolvelle, joka puolusti itsenäisyyttämme ja jälleenrakensi maatamme.

Tänä päivänä Suomi on osa yhä kansainvälisempää maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa.  Kuluneiden vuosikymmenien aikana myös talouselämämme on kansainvälistynyt. Suomalaiset yritykset ovat lisänneet ja laajentaneet toimiaan ulkomailla, samalla kun ulkomaalaiset yritykset ovat tuoneet toimintojaan Suomeen.

Kansainvälistyminen näkyy ihmisten lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan, eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.

Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisessä asemassa vaikuttamassa siihen, millainen kuva Suomesta muodostuu. Riippumatta siitä, oletteko asettuneet ulkomaille pysyvästi vai määräajaksi, te kaikki teette tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia.

Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät. Kaikki te elätte, työskentelette ja toimitte kansallisina vähemmistöinä nykyisissä asuinmaissanne. Toivon, että voitte tässä ominaisuudessa kertoa kokemuksistanne Suomelle, joka on yhä varsin yhtenäisen kulttuurin maa hyvin pienine etnisine vähemmistöineen – mutta vääjäämättä muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Te tunnette sen voiman ja mahdollisuudet, joita taustaltaan erilaiset ihmiset voivat yhteiskunnalle antaa. Meillä Suomessa voisi olla siitä opittavaa. Lämmin tervehdykseni Suomen 90. itsenäisyyspäivänä!
 
Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

1111023.jpg

KIITOS PRESIDENTTI!!! 

ELÄKÖÖN 90-VUOTIAS ITSENÄINEN SUOMI!!!!

Valokuva presidentistä: Copyright © Tasavallan presidentin kanslia.

maanantai, 13. elokuu 2007

FINLANDIA-TALOLLA TAVATAAN

         Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina

          SEMINAARI 7.9.2007

 

                      oo

           Seminaarin ohjelma:

9.00  Seminaarin avaus, valtiovallan tervehdys.

9.05  Professori Kaarina Määttä (Lapin yliopisto):
        Kestävän avioliiton voimavarat

      10.00   Yhteiskuntatieteiden tohtori Hannu Sirkkilä:
              Suomalais-thaimaalaisten parisuhteiden
              muodostamisen syyt ja taustat.                  

      11.00   Näyttelijä Jani Toivola:  (Esitelmän aihe vielä avoin)

     

12-13.15  Lounastauko

 

      13.15-15.15 Workshopit

      1. Workshop: Suomalaisena puolisona maailmalla.
         Arjen iloja ja suruja. Kriisien hallintaa.

         Toimittaja, tutkija VTM  Ritva Viertola-Cavallari  (Italia)
         ja sosiaalikuraattori Kristina Sandberg-Peppas (Kreikka)      

      

2. Workshop: Matkalaukkulapset.  FM Ann-Christine Marttinen

3. Workshop: Tosiasiallinen perhe-elämä vai lumeavioliitto.
   Avataan yhdessä
ulkomaalaislain  säännöksiä.
   Ulkomaalaisvirasto,  tulosalueen johtaja Berit Kiuru.

4. Workshop: Monikulttuuriset perheet Suomessa –
   mitä tukimuotoja tarvitaan?

   Monikulttuuristen perheiden liitto ry:n puheenjohtaja, VTM Jonna Roos.

 

5. Workshop: Kulttuurishokki monikulttuurisessa perheessä.
    Perheneuvontapsykologi   Päivi Oksi-Walter  (Saksa)  ja
   
parisuhdekouluttaja  Helka Silventoinen.                                                                            

15.15.   Workshoppien raportit.                                                                    

 

       

16.00 Seminaarin päätössanat Dosentti Elli Heikkilä,  Siirtolaisuusinstituutti.


       Seminaariin voi ilmoittautua lähettämällä meilin osoitteeseen:  
       siltaseminaari@suomi.24.fi; Ilmoitathan myös, mihin  worksoppiin aiot
       osallistua ja 
myös  vaihtoehtoisen workshopin siltä varalta, että
       ensin mainitsemasi sattuisi olemaan jo täynnä.

 

Tutustu aikaisempien seminaarien antiin:

Kahden aikaisemman seminaarin raportit, ovat luettavissa tai imuroitavissa siirtolaisuusinstituutin sivuilta: www.migrationinstitute.fi;  Elli Heikkilä (toim.), Ritva Viertola-Cavallari, Päivi Oksi-Walter ja Jonna Roos:  Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina.Web Reports No. 2, Siirtolaisuusinstituutti 2004

Elli Heikkilä (toim.)Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Vuoden 2005
seminaariraportti.Web Reports No. 11, Siirtolaisuusinstituutti 2005


Vuoden 2007 seminaarista on tavoitteena tehdä myös seminaariraportti, joka julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin Web Reports -sarjassa toimittajana Elli Heikkilä.

 

Seminaarin järjestäjien sivustot:

 

www.migrationinstitute.fi

www.suomi-seura.fi

www.usp.fi

www.monikulttuurisetperheet.net

www.familiaclub.fi

ylirajojen.vuodatus.net

 

sunnuntai, 3. joulukuu 2006

Seniori-kysely

Suomalaiset seniorit maailmalla työryhmä on päättänyt järjestää Helsinigissä pidettävän ulkosuomalaisparlamentin istunnon (10.11.9.2007) yhteydessä Senioriseminaarin perjantaina 7.9.2007. Ilkka Mäkelä Kirkon ulkosuomalaistyöstä on luvannut Kirkkohallituksen tilat seminaarin käyttöön klo 9-16.

Seminaari suuntaa tällä kertaa katseensa tulevaisuuteen. Seminaarin
tarkoitus on kartoittaa ja pohtia ulkosuomalaisten omia näkökulmia siihen,
mitä ulkosuomalaisseniorikentällä tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen
vuoden aikana.

Ennen seminaaria tehdään kysely (sähkopostilla), jolla kartoitetaan
ulkosuomalaisseniorikentän nykytilanne, tulevaisuudennäkymät ja mahdolliset
haasteet vuoteen 2017 mennessä. Tämän kyselyn pohjalta tehdään yhteenveto,
joka tiivistettynä esitellään seka suullisena etta kirjallisena seminaarin
osanottajille keskustelun ja pohdinnan tueksi.

Suomi-Seurassa senioriasioista vastaava Helena Balash
(
helena.balash@suomi-seura.fi) on pyytänyt, että hankittaisiin Välimeren
alueelta kaikilta suomalaisyhteisöltä vastaukset seuraavissa kohdissa
mainittuihin asioihin. Pyydän, että yhdistyksenne tutkisi jäsentensä ja
muidenkin mahdollisten  yhdistyksenne  toiminta-alueella asuvien
suomalaisten ikärakennetta, ja seniorien nykytilanteeseen ja
lähitulevaisuuteen, seuraavien kymmenen vuoden aikana liittyviä kysymyksiä,
ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja.

(Voisitte myös miettiä mahdollisia aloitteita Ulkosuomalaisparlamentin
istuntoon, joiden laatimiseen on kuitenkin vielä jonkin verran aikaa.)

Sähköistä kyselylomaketta varten tarvitaan tietoa siitä, mitkä teidän
alueellanne ovat niitä kysymyksiä, joita olisi syytä pohtia ja nostaa esille
pohdittavaksi alueenne senioritoimijoille, kun mietitään, mitä seuraavan 10
vuoden kuluessa tulee tapahtumaan. Painotuksen tulisi nimenomaan olla
tulevaisuuden visioissa ja haasteissa, ei niinkään tämän hetken toimijoiden
ja tilanteen esittelyä.

Maija Hilapuu Mariani 
on lupautunut toimimaan yhteyshenkilönä, joka tekee kanssani saatujen vastausten pohjalta alueen yhteenvedon. Saadut yhteenvedot tullaan siis jakamaan seminaarin osallistujille taustoiksi keskustelua ja pohdintaa varten.

Pyydän ystävällisesti toimittamaan vastaukset
allekirjoittaneelle
(
ritva@libero.it) ja Maija Hilapuu Marianille (maija.hilapuu@gmail.com;) mahdollisimman pian. Suomalaiset seniorit maailmalla-työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15. joulukuuta, ja he tarvitsevat vastaukset 11.12 mennessa. Joten asialla  on todella kiire. Tuolloin työryhmä näet laatii kyselylomakkeen saatujen vastausten pohjalta.
Aikaa ei siis todellakaan ole paljon.

Suomalaiset seniorit maailmalla työryhmässä ovat edustettuina seuraavat
tahot: Suomi-Seura ry, Kirkon ulkosuomalaistyö, Merimieskirkko,
Siirtolaisuusinstituutti, Diakonissalaitos, Vanhustyön keskusliitto.

Ritva Viertola-Cavallari

Ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiestä Olavi Peltolaa tuuraava varahenkilö